Płynność finansowa jest ważną częścią każdego przedsiębiorstwa. Jest to zdolność firmy do generowania przepływów pieniężnych i zarządzania swoimi zobowiązaniami finansowymi. Aby firma pozostała konkurencyjna, musi mieć wystarczającą płynność, aby pokryć swoje krótkoterminowe wydatki i długoterminowe inwestycje. Wymaga to starannego planowania i monitorowania zasobów finansowych firmy. Rozumiejąc różne źródła płynności, firmy mogą zapewnić, że w razie potrzeby będą dysponować wystarczającymi środkami. Może to pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących ich finansów i zwiększeniu rentowności w dłuższej perspektywie.

Zatory płatnicze

Według szacunków BIG InfoMonitor 2019r  od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymywało zapłaty w ustalonym terminie. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności. Firmy potrzebują rozwiązań usprawniających obsługę łańcucha dostaw, szczególnie, gdy zatory płatnicze są jednym z głównych hamulców rozwoju gospodarki. Brak płatności przekłada się na problemy z płynnością finansową, a w zamian za płynność trzeba oddać pokaźną część zysków albo na dodatkowe finansowanie, albo np. na usługi faktoringowe. W Polsce jest blisko 300 mld wolnych środków zamrożonych na lokatach przedsiębiorstw, a średnie terminy płatności faktur przekraczają 30 dni. Co więcej, to opóźnienia płatności były bezpośrednią przyczyną ok. 40% przypadków upadłości firm w 2018 roku. Biorąc pod uwagę te fakty, małe przedsiębiorstwa potrzebują alternatyw do drogich usług takich jak mikrofaktoring, czy pożyczek „chwilówek”. Cashy zaspokaja tę potrzebę, ponieważ oferuje tańsze i elastyczne finansowanie pochodzące z nadwyżek finansowych ich większych kontrahentów.

Przyspieszone płatności  Cashy

Cashy ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.  Nasza platforma ułatwia rozliczenia między kontrahentami z opcją wcześniejszej spłaty w zamian za premię. Proces ustalania terminów płatności i wysokości premii odbywa się on-line w ramach intuicyjnej platformy. Przyspieszenie płatności może stanowić ważne narzędzie do zwiększenia płynności finansowej. Jakie są korzyści?

  1. Dzięki przyspieszonym płatnościom, firmy mogą szybciej otrzymywać należności, co pozwala im na finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.
  2. Przyspieszenie płatności pomaga w umacnianiu relacji klient vs dostawca