Budownictwo jest jednym z najbardziej zadłużonych sektorów gospodarki. Gwałtowne skoki cen i odpływ pracowników, to tylko dwa z wielu problemów z jakimi mierzy sie ta branża. Pomimo możliwości osiągnięcia dużych zysków, kontrahenci i podwykonawcy często mają trudności z utrzymaniem się na powierzchni z powodu dużego zadłużenia. Zadłużenie to można przypisać różnym czynnikom, w tym rosnącym kosztom materiałów i robocizny, rosnącej konkurencji i nieodpowiedniemu zarządzaniu przepływami pieniężnymi. W rezultacie wiele firm budowlanych jest zmuszonych do zaciągania większych długów, aby pokryć swoje wydatki i utrzymać ciągłość działalności. Ten cykl zadłużenia może mieć poważne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracowników, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązany.

Sytuacja finansowa w budownictwie

Powiększające sie zatory płatnicze z jednej strony, rosnące koszty kredytów i ich mała dostępność z drugiej spowodowały, ze branża budowlana wysunęła sie  w 2022 na pozycje lidera w korzystaniu z faktoringu, jak podaje Krajowy Rejestr Długów BIG, spychajac Transport na drugie miejsce.

Rok 2023 według ekspertów upłynie przede wszystkim na odzyskiwaniu należności. Zatory płatnicze mogą mieć istotny wpływ na przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu. Firmy, które nie są w stanie zapłacić rachunków na czas, mogą mieć trudności z zabezpieczeniem pożyczki, a nawet jeśli to zrobią, stopa procentowa może być wyższa niż zwykle. Ponadto zaległości w płatnościach mogą również obniżyć ocenę kredytową, co może jeszcze bardziej zmniejszyć szanse na uzyskanie zgody na pożyczkę. W związku z tym ważne jest, aby przedsiębiorstwa upewniały się, że ich płatności są aktualne, aby uniknąć potencjalnych problemów z zabezpieczeniem kredytów.

dodatkowe finansowanie

Jak uniknąć zatorów płatniczych

Branża budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami na obecnym rynku. Przy rosnących kosztach, napiętych terminach i ciągle zmieniających się przepisach, firmom coraz trudniej jest utrzymać rentowność. Jednym ze sposobów przezwyciężenia tych wyzwań będzie korzystanie z przyspieszonych płatności. Stają się one coraz popularniejszą alternatywą dla faktoringu dla firm, które chcą szybko uzyskać dostęp do należnej im gotówki pozwalając im na wykorzystanie możliwości lub pokrycie wydatków. Ten rodzaj finansowania umożliwia firmom szybsze otrzymywanie płatności, przy mniejszych opłatach i mniejszej liczbie formalności niż tradycyjne metody faktoringu.  

Dlaczego warto korzystać z Cashy

Rozumiejąc potrzeby swoich dostawców, duże podmioty gospodarcze chętnie z nami współpracuja udostępniając platformę Cashy. Korzyści sa obupólne. Dostawca  za niewielką zniżkę może otrzymać wcześniejszą płatność bezpośrednio od Odbiorcy, dzięki czemu poprawia swój przepływ gotówki po stawce, która często jest niższa niż koszt pożyczki. Wszystko odbywa sie na platformie online, bez zbędnych formalności. Gotówka jest dostępna na dwa kliknięcia.