Dynamic discounting (przyspieszone płatności) to strategia finansowa polegająca na zawieraniu umów z dostawcami na preferencyjnych warunkach, w zamian za szybszą zapłatę za dostarczone usługi lub produkty. Dzięki temu przedsiębiorstwo może optymalizować swoje przepływy pieniężne, a jednocześnie zachęcać dostawców do współpracy.

Jak to wygląda w praktyce

W rzeczywistości dynamic discounting polega na ustaleniu stopy rabatu, która będzie obowiązywać w wybranych transakcjach w zamian za przyspieszenie płatności. Kupujący zgadza się zapłacić swojemu dostawcy wcześniejszej niż to wynika z uzgodnionych terminów płatności celem szybszego pozyskania środków finansowych.

Zaletą dynamic discounting jest przede wszystkim możliwość optymalizacji wykorzystania wolnych środków finansowych po stronie kupującego i lepsze zarządzanie finansami po stronie dostawcy gwarantujące mu płynność finansową.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że dynamic discounting może przyczynić się do poprawy relacji z dostawcami. Dzięki wspólnym ustaleniom i transparentnym warunkom współpracy zarówno kupujący jak i dostawca czerpią obupólne korzyści.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Cashy stworzyło platfromę do przyspieszonych płatnosci. Jest to narzędzie unikatowe, które pozwala dużym przedsiębiorstwom zautomatyować proces.

Nadwyżki finansowe czyli z czego finansować dynamic discounting?

Zarządzanie nadwyżką finansową w firmie może być trudnym zadaniem. Wymaga starannego planowania i realizacji, aby firma była w stanie zmaksymalizować potencjał swoich nadwyżek finansowych. Aby to zrobić, ważne jest, aby firmy posiadały kompleksowy plan finansowy, który określa, w jaki sposób wykorzystają swoje nadwyżki finansowe. Plan ten powinien obejmować strategie inwestowania, budżetowania i oszczędzania pieniędzy.

Inwestowanie nadwyżek w celu sfinansowania przyspieszonych płatności to skuteczny sposób na maksymalne wykorzystanie posiadanych pieniędzy. Inwestując swoje nadwyżki, możesz mieć pewność, że nie pozwolisz im po prostu leżeć bezczynnie na koncie bankowym. Zamiast tego możesz generować zwroty z tych inwestycji i wykorzystywać je do finansowania przyspieszonych płatności na różne wydatki. Ta strategia pomoże Ci maksymalnie wykorzystać swoje pieniądze i wyprzedzić zobowiązania finansowe.

Dynamic Discounting w Cashy