Faktoring i dynamic discounting (przyspieszone płatności) zapewniają dostęp do środków finansowych poprzez dyskontowanie faktur, ale różnią się sposobem działania i kilkoma innymi aspektami. Poniżej przedstawiamy porównanie pomiędzy przyspieszonymi płatnościami a faktoringiem.

Dynamic discounting wcześniejsza niż umowny termin płatności zapłata za fakturę dostawcy z wolnych środków kupującego

1.      otrzymujesz więcej swoich pieniędzy. Otrzymujesz 100 procent każdej faktury - minus niewielki rabat.

2.     Zachowujesz pełne prawo własności do swoich faktur

3.    Nie płacisz opłat transakcyjnych

4.    Dzięki dynamic discounting masz dostęp do środków w ciągu 24-48h

5.    Bardzo szybki proces pomiędzy dwoma podmiotami

Faktoring usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

1.      to sprzedaż faktury osobie trzeciej z dyskontem za natychmiastową zapłatę 70%- 90% kwoty faktury

2.     W faktoringu następuje przeniesienie własności rachunków na inny podmiot, który następnie ściąga dług

3.    Po opłaceniu faktury przez klienta, faktor wypłaca Ci pozostałe saldo faktury pomniejszone o opłaty

4.    Cena faktoringu jest uzależniona od profilu kredytowego klienta (dłużnika)

5.    Płacisz opłaty transakcyjne. Faktorzy pobierają zryczałtowaną opłatę za fakturę w wysokości od 1% do 6% oraz naliczają odsetki w oparciu o czas pomiędzy zakupem faktury przez faktora a jej opłaceniem przez klienta.

6.    Niektórzy klienci mogą nie oferować programu wczesnej płatności, przez co niektóre z Twoich faktur mogą nie być dostępne do natychmiastowego przekształcenia w przepływ gotówki. Faktoring jest wtedy jedynym rozwiązaniem

7.     Dzięki faktoringowi masz dostęp do środków w ciągu 2-7 dni

8.    Bardziej złożona procedura pomiędzy trzema podmiotami

Co robi Cashy

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Cashy stworzyło platfromę do przyspieszonych płatnosci. Jest to narzędzie unikatowe, które pozwala dużym przedsiębiorstwom zautomatyować proces. Finansowanie na Cashy

  1. nie wpływa na wskaźniki zadłużenia
  2. brak prowizji za gotowość
  3. szybkie uruchomienie środków, bez dodatkowej umowy
  4. intuicyjny system, wystarczą dwa kliknięcia