Platforma do przyspieszonych płatności Cashy to narzędzie, które umożliwia szybkie i efektywne realizowanie płatności w przedsiębiorstwie. Taka platforma pozwala na bezpieczne przesyłanie pieniędzy za dostarczone produkty lub usługi oraz umożliwia elektroniczne zarządzanie należnościami.

Przyspieszone płatności stają się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnego faktoringu dla firm, które chcą szybko uzyskać dostęp do należnej im gotówki. Wykorzystując technologię, przyspieszone płatności umożliwiają firmom szybsze otrzymywanie płatności, przy mniejszych opłatach i mniejszej liczbie formalności niż tradycyjne metody faktoringu. Dzięki przyspieszonym płatnościom firmy mogą otrzymać pieniądze już po jednym dniu od wystawienia faktury, co pozwala im wyprzedzać potrzeby związane z przepływem środków pieniężnych. Dodatkowo, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych firm finansujących, firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze na opłatach związanych z faktoringiem.

W jakich sektorach może być zastosowane Cashy

Platforma do przyspieszonych płatności może być wykorzystywana w wielu branżach, w praktyce w każdej w której występuje relacja kupujący vs dostawca w handlu, usługach, czy produkcji. Dzięki naszemu narzędziu firmy mogą szybko i bezpiecznie przeprowadzać transakcje finansowe, a także monitorować swoje należności i wierzytelności.

Korzystanie z dynamic discountingu pozwala na wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia szybsze pozyskanie środków finansowych za dostarczone produkty lub usługi, co przyczynia się do lepszego zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie.

Sam decydujesz, kiedy potrzebujesz gotówki
Sam decydujesz, kiedy potrzebujesz gotówki 

Platforma Cashy  może być sposobem na wzomocnienie relacji biznesowych z dostawcami. Dzięki szybkim i sprawnym rozliczeniom on-line firmy mogą zachęcać swoich partnerów biznesowych do stałej współpracy.